Erik Bjerre fonden

Erik Bjerre

En dag i 70’erne dukkede der en lærerstuderende op på stadion. Han ville gerne være med i HIF og var god til især de længere løb. Person var Erik Bjerre, som igennem en del år var at finde blandt de flittigst trænende og udøvende mellemdistanceløbere.

Erik Bjerre havde en hemmelighed. Det var noget han ikke gerne ville fortælle os. Og det var hans alder. Officielt fik vi den aldrig at vide, men vi kunne jo godt se, at Erik ikke var så ung, som han måske gerne ville være. Men det var egenligt også ligegyldigt.

Erik blev hurtigt accepteret som en rigtig HIF’er – både af de unge og dem, der var lidt yngre end ham selv. Erik fandt i HIF også et venskab med mange af medlemmerne, som var glade for Erik’s facon og hjælpsomhed.

Desværre blev Erik’s liv ikke så langt, da han måtte bukke under for sygdom.

Efter hans død viste det sig, at HIF ikke alene var en klub for ham, men betød mere end det. Det viste sig, at der var testamenteret en sum på 20.000 kr. til foreningen. Denne sum er nu fastlagt i en fond, hvorfra der årligt kan udbetales legater til formål fastlagt i fundatsen.

Fundats for Erik Bjerre – fonden.

Fonden består af en hovedstol på 20.000 kr.

Midler anbringes i obligationer eller anden sikker investering. Hovedstolen og afkastet er underkastet Haderslev Idræts Forening vedtægter omkring regnskab og regnskabsaflæggelse.

Afkastet uddeles til et medlem af Haderslev Idræts Forening.

Kriterier for denne uddeling

Et medlem, der f.eks. gennem længere tid har udvist/udført en uselvisk indsats for foreningen.

Der skal ligge objektive kriterier til grund for uddelingen og oplyses i forbindelse med den relevante uddeling. Bestyrelsen afgør ved simpelt flertal kandidaten til uddelingen.

Udlodningen kan være en kombination af et kontant beløb og en gave, der giver et varigt minde om tildelingen. Tildelingen sker på generalforsamlingen.

Uddelingen skal ikke nødvendigvist foregå hvert år.

Navn/årstal indgraveres i plaketten for Erik-Bjerre Fonden. Denne opbevares i pokalskabet i HIC.

Uddelinger i Erik Bjerre Fonden

For ovenstående tildelinger gælder det, at navnene opføres på en fortegnelse, som føres på foreningens hjemmeside.

  • 2008: Jørgen Gjøde Jensen
  • 2008: Allan Højmark
  • 2010: Erik Nissen
  • 2012: Finn Sander
  • 2015: Anne Thorsen
  • 2018: Ulla Arreborg