Godtgørelse

Refusionsgodtgørelse i Haderslev Idræts – Forening.

For al deltagelse, hvortil der ydes refusion af udgifter, gælder det:

  1. Tilmeldingen skal ske gennem – og godkendes i – den relevante afdeling.
  2. Deltagerne skal repræsentere klubben i godkendt klubtøj (minimum T-shirt med logo).

1. Hovedregel gældende for seniorer, junior og ungdom.

1-1. Der ydes godtgørelse ved deltagelse i stævner, hvor der er opsat kvalifikationskrav *).

Ved deltagelse indenfor regionen (= amtet pr. 2007):
  • Kørselsgodtgørelse statens takst eller billigste offentlige transportmiddel
  • Startpenge fuld dækning
  • Overnatning godkendes i udvalget
  • Fortæring godkendes i udvalget

Kørsel skal altid ske på den for foreningen billigste måde. D.v.s. ved deltagelse med flere personer, skal der ske samkørsel i bil(er).

Ved deltagelse udenfor regionen:

Godkendes i udvalget ud fra ovenstående regler.

2. Andet tilskud.

Udover ovenstående kan udvalgene udvælge fokusområder, der vil satses på. Disse skal planlægges året før og indgå i budgetlægningen. Dette kan typisk foregå på medlemsmøder, hvor man drøfter og bliver enige om, at afdelingen vil deltage i ét eller flere arrangementer i det følgende år. Fokusområder skal være med interesse for en større del af medlemmerne. Udover stævner kan det være besøg i andre klubber m.m.

Ved deltagelse i sådanne arrangementer kan godtgørelserne være:

  • Kørselsgodtgørelse statens takst eller billigste offentlige transportmiddel
  • Startpenge fuld dækning
  • Overnatning godkendes i udvalget
  • Fortæring godkendes i udvalget

Kørsel skal altid ske på den for foreningen billigste måde. D.v.s. ved deltagelse med flere personer, skal der ske samkørsel i bil(er).

*) Kvalifikationskrav kan være både officielle krav, som stilles af arrangørerne eller det kan være krav, som den respektive afdeling selv har sat. F.eks. et resultat, der vil ligge inden for top 10 ved Vestdanske/DM.

Ovenstående godkendt i bestyrelsen den 28.8.2006 og får virkning fra 1.1.2007. Takstgodtgørelse ændret på bestyrelsesmøde den 1.7.2009.