Etiske regler

I Haderslev Idræts Forening er der plads til alle. Understående etiske regler skal sikre, at samværet opleves positivt for alle.

Regler skal sikre at alle er imod hinanden, hvad man selv ønsker andre skal være imod sig selv!

Ordentligt sprog

At vi viser respekt for hinanden ved at tale et ordentligt sprog.

Ingen vold

At vi viser respekt for hinanden fysisk. Vold accepteres ikke.

Nye medlemmer

At vi udviser venlighed og interesse for nye medlemmer og viser dem til rette i klubben.

Respekt for andre

At vi viser respekt for personer vi møder under udfoldelse af vores idræt.

Alle er med

At ledere/trænere fordeler deres opmærksomhed på alle foreningens medlemmer til gavn for både de svagere – og de stærkere udøvere.

Afgørelser respekteres

At trænernes/ledernes anvisninger bliver respekteret – såvel under træning, stævner, på ture og lign.

Påtalepligt/bortvisning

At lederne har pligt til at påtale utilbørlig opførelse og i ekstreme tilfælde bortvise de medlemmer, der ikke efterkommer foreningens regler og ledernes anvisning

Rygning/alkohol/stoffer

Rygning er forbudt i forbindelse med – og i umiddelbar tilknytning til – idrætsaktiviteter.
At alkohol ikke nydes i forbindelse med – og i umiddelbar tilknytning til – idrætsaktiviteter for børn og unge.
At vi retter os efter DIF´s forbud om brug af stoffer og doppingsmidler.

Respekt for lokaler og redskaber

At vi viser respekt for klubbens lokaler og redskaber ved at passe på og rydde op.

Hjælpsomhed

At vi selvfølgelig hjælper med klargøring til stævner og træning – hvis der er brug for det.
At vi også yder hjælp til foreningen som sådan – f.eks. hjælper en afdeling, selvom man ikke selv er medlem af denne.