Generalforsamlingen 2024

Flot opbakning til årets generalforsamling fint styret af Rene Steenberg Olsen som dirigent. Årsberetninger blev fremlagt af Formanden Kim Roesdahl Petersen, Helle Maria Monke fra atletik- og Kim på vegne af Iben Kehlet fra motionsafdelingen. Regnskabet blev fremlagt af Heidi Colstrup.

Kim Roesdahl Petersen blev genvalgt som formand. Rene Stenberg Olsen og Alfred Sørensen genvalgt som suppleanter og Finn Sander fortsætter som revisor.

Stort tillykke til Gunnar Jessen som blev årets HIF’er.